Logo UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja mająca na celu różnicowanie działalności na obszarach wiejskich, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania - Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: utworzenie przedsiębiorstwa, wytworzenie zysku.
Logo PROW
 • 1

Oferta

Projekty budynków mieszkalnych

Projekty budynków mieszkalnych

 • projekty ergonomicznych domów wraz z przedmiarem i kosztorysem
 • pełna swoboda w dokonywaniu zmian na etapie tworzenia projektu
 • w celu uniknięcia błędów na etapie budowy wykonujemy precyzyjne projekty wykonawcze bardziej skomplikowanych elementów konstrukcyjnych
 • w razie potrzeby wariantujemy w kosztorysach rozwiązania techniczne oddając je do oceny klienta
Domy wypoczynkowe

Domy wypoczynkowe

 • oferujemy nieodpłatną pomoc w zakupie działki w okolicach brodnickiego parku krajobrazowego
 • wykonanie projektu domku letniskowego lub całorocznego wraz z dopełnieniem wszelkich formalności
 • dopilnowanie procesu inwestycyjnego między etapowymi odbiorami dokonywanymi przez inwestora
Modernizacja, zmiana sposobu użytkowania, rozbudowa

Modernizacja, zmiana sposobu użytkowania, rozbudowa

 • planowane zmiany w istniejącym obiekcie jak i w przyległym mu otoczeniu zwykle wymagają dopełnienia szeregu formalności
 • projekt przebudowy czy też rozbudowy ma wyeliminować możliwość wystąpienia niekorzystnych zjawisk w konstrukcji obiektu na skutek ingerencji w jego strukturę
Kosztorysowanie

Kosztorysowanie

 • wykonanie przedmiaru robót określającego również ilości materiałów potrzebne do wykonania każdego z elementów budynku ułatwia gospodarowanie zasobami finansowymi
 • wyszczególnienie kosztów materiałów i robocizny każdego z etapów budowy
 • dobór różnych opcji materiałowych oraz technologicznych w celu uzyskania najbardziej korzystnego stosunku kosztu do efektu
Oferta dla firm i rolnictwa

Oferta dla firm i rolnictwa

 • projekty budynków o konstrukcji stalowej, drewnianej lub żelbetowej oparte na obliczeniach statyczno-wytrzymałościowych
 • projektowanie fundamentów na palach w oparciu o dane techniczne obiektu, przekrój geotechniczny i zadane obciążenia
 • projektowanie fundamentów pod zespoły maszyn z zapewnieniem uniknięcia zjawiska rezonansu i ograniczenia amplitud drgań do wartości dopuszczalnych
Uzupełnienie oferty usług

Uzupełnienie oferty usług

 • nieniszczące badanie wytrzymałości betonu w konstrukcji za pomocą młotka Schmidt’a oraz detekcja ilości zużytych prętów zbrojeniowych w elementach żelbetowych
 • lokalizacja mostków termicznych i weryfikacja właściwości termoizolacyjnych ścian zewnętrznych budynków mieszkalnych przy użyciu kamery termowizyjnej
 • usługi niwelatorem pozwalające na uzyskanie idealnych poziomów na każdym etapie budowy

GALERIA

Z nami

zaoszczędzisz czas i pieniądze
stworzysz miejsce przyjazne tobie i twoim bliskim
uzyskasz optymalny efekt końcowy w stosunku do poniesionych kosztów